Media Opened

Závěrečný projekt studentů předmětu Intermediální Tvorba a Technologie (ITT) 2020/21

„Člověk je tvor společenský“ - Aristoteles

Důležité!

Vážený návštěvníku, vstoupil jste na stránku experimentální prezentace tří mezioborových projektů, které od vás vyžadují jistou přípravu, tak abyste se mohl jednotlivých částí prezentace zůčastnit.

  1. Budete potřebovat internetový prohlížeč - vyzkoušeli jsme Google Chrome a Mozilla Firefox.
  2. Dále budete potřebovat soubor s virtuálním světem pro prezentaci HOST. Na straně prezentace Host najděte Návod ke spuštění a následné instrukce.
  3. Pro třetí prezentaci Tr2c6 potřebujete VR prostředí NeosVR. Na stránce prezentace podle popisu stáhněte Steam a pomocí něho NeosVR. Bohužel NeosVR je k dispozici jen pro platformu Windows a Linux.

Prožíváme v globálním měřítku osobní zkušenost s odloučením od nejbližších členů rodiny, přátel, kolegů a běžného lidského kontaktů. Lidstvo tak hledá nové možnosti jak navazovat nebo udržovat „bezpečný kontakt“, rozvíjet již zaběhlé způsoby komunikace nebo vznikají nové fúze technologií s jediným účelem, setkat se.

V průběhu zimního semestru se studenti a pedagogové museli vyrovnávat s distanční výukou. Projekt na jehož realizaci se do tří smíšených týmů rozdělili studenti uměleckých škol a technických škol (AMU DAMU/FAMU/HAMU/UMPRUM a ČVUT FEL), se touto nesnadnou situací nechali inspirovat. Je vůbec možné nahradit lidský kontakt?

Jednotlivé týmy pracovaly na stejném zadání rozdílnými přístupy:
„Vytvořte prostředí, kde v časovém úseku 10 - 15 minut vyjádříte pocit, emoci, příběh, proces (záznam časového období). Umožněte divákovi vstup do prostředí, ve kterém mu zprostředkujete vjemy pomocí zvuku, zraku, hmatu, čichu nebo chuti. K tomu vám dopomáhej bůh a všechny dostupné prostředky, které jsme vám ukázali v průběhu zimního semestru.“

Inspirací posloužil a k rozboru bylo vystaveno dílo Bratří Čapků - R.U.R. jehož poselství i po 100 letech od svého uvedení je stále aktuální.

Přijměte naše pozvání k setkání, které proběhne v pondělí 24.5. od 18:00 na této stránce. Zde se dozvíte více informací o členech týmů, jejich projektech a vše co budete potřebovat k úspěšnému vstupu do tří virtuálních světů. Stránka je aktivní od pátku 21.5. večer, protože vaše účast na jednotlivých prezentacích si bude vyžadovat přípravu.

Po shlédnutí prezentací proběhne krátká diskuze na platformě Zoom od 19:30 zde: https://cesnet.zoom.us/j/91594793793.

Kliknutím vyberte tým.

Přidejte se do chatu! Najdete zde
aktuální informace o průběhu večera
a pomoc s jakýmkoliv problémem.